STRONA GŁÓWNA

 

DOKUMENTY SZKOLNE

 

DYREKCJA

 

NAUCZYCIELE

 

PEDAGOG

 

SAMORZĄD

 

RADA RODZICÓW

 

OSIĄGNIĘCIA

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

DLA RODZICÓW

 

GIMZETKA

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

 

-


Egzamin gimnazjalny

dodane przez: administrator

 Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany w  dniach 18 - 20 kwietnia (środa - piątek), zgodnie z poniższym harmonogramem

Dzień

Przedmiot(y)

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

18 kwietnia środa

historia,  wiedza o społeczeństwie

9:00

60 minut

przerwa

język polski

11:00

90 minut

19 kwietnia czwartek

biologia, chemia, fizyka, geografia

9:00

60 minut

przerwa

matematyka

11:00

90 minut

20 kwietnia piątek

język obcy (poziom podstawowy)

9:00

60 minut

przerwa

język obcy (poziom rozszerzony)

11:00

60 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony.


Życzenia Świąteczne

dodane przez: administrator

Przed nami Święta Wielkiej Nocy
z tej okazji składam
w imieniu własnym oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Dyrektor i Pracownicy 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Adamowie


FERIE

dodane przez: administrator

Ferie zimowe trwać będą od 
 15 - 28 stycznia 2018r.

Pierwszy dzień nauki po feriach to 29 stycznia 2018 r. 

Życzymy miłego, bezpiecznego wypoczynku!


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

dodane przez: administrator

Niech magiczna noc
 Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje spokojem
 i szczęściem.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie


OGŁOSZENIE

dodane przez: administrator

OGŁOSZENIE
Z uwagi na poważną awarię linii telefonicznej 
i na chwilę obecną - brak możliwości usunięcia usterki - z przyczyn od nas niezależnych, 
nie działają telefony w gimnazjum 
tj. nr
615 14 46 i 615 14 47.
Prosimy o kontakt pod nowym numerem telefonu
500 057 530
lub bezpośrednio na e-mail.

Administracja szkoły


Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna

dodane przez: administrator

Projekt pt. „Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i gminami wiejskimi Stromiec i Promna w okresie IX 2017 – VIII 2019. Wartość projektu: 1 925 887,20 zł, w tym wkład własny: 100 000,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 63 nauczycieli (54K);
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

Dofinansowanie UE: 1 540 709,76 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język angielski
4. Język niemiecki
5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
7.  ROBO-Lab
8. Laboratorium Kodowania
9. Półkolonie naukowe
10. Dni Nauki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.


DZIEŃ PLUSZAKA

dodane przez: administrator

15 grudnia, w naszej szkole świętowaliśmy „Dzień Pluszaka”. Każdy, kto przyniósł ze sobą pluszową maskotkę, mógł liczyć na niespodziankę. W szkole zaroiło się od misiów, piesków, tygrysów i innych przytulanek. Było słodko i bajkowo.


POKAZY CHEMICZNE 

dodane przez: administrator

W niecodziennej lekcji chemii, zrealizowanej  w formie kabaretu, wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum w dniu 23 listopada. Interaktywny spektakl "Czy to magia? Nie, to czysta nauka" w przystępny sposób łączył elementy humorystyczne z edukacyjnymi. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych eksperymentach, tj.: gwałtowny zapłon siedmiotlenku manganu, wytwarzanie domowym sposobem wodoru, tworzenie mgły, rozkład termiczny perhydrolu i wiele innych. 

mgr inż. Krystyna Syta


WYCIECZKA 

dodane przez: administrator

18 października, grupa 38 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami p. Krzysztofem Miernikiem, p. Zygmuntem Niklewskim oraz p. Dorotą Czachurską wybrała się na jednodniową wycieczkę. Trasa była następująca: Adamów - Święta Katarzyna – Kurozwęki – Szydłów - Adamów. Gimnazjaliści zwiedzali klasztor klauzurowy Sióstr Bernardynek, Świętokrzyski Park Narodowy, źródełko Św. Franciszka. Weszli na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich- Łysicę 612m n.p.m.
W Kurozwękach zwiedzaliśmy zespoły pałacowych parków, zobaczyliśmy jedyne stado bizonów amerykańskich w Polsce. W Szydłowie zwiedzaliśmy kościół p.w. Św. Władysława z XI wieku, byłą synagogę żydowską, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego oraz salę tortur.

Adrianna Kwiatkowska


Dzień Edukacji Narodowej

dodane przez: administrator

13 października odbyła się uroczysta akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej przygotowana przez p. Beatę Białkowską. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym podziękowali swoim nauczycielom za trud pedagogiczny, dydaktyczny i wychowawczy. 
Doceniając wkład wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, pani dyrektor mgr Beata Łapot, wręczyła nagrody i podziękowania za ich pracę i zaangażowanie w wychowanie i nauczanie młodzieży.


XVII Dzień Papieski

dodane przez: administrator

XVII Dzień Papieski obchodzony będzie 8 października pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Tego dnia w całym kraju będą organizowane wydarzenia i spotkania przypominające nauczanie świętego Jana Pawła II. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Małgorzaty Różyc, 5 października przygotowali uroczystą akademię poświęconą Św. Janowi Pawłowi II. Kolejny już Dzień Papieski jest wielkim wyrazem wdzięczności za wybór Jana Pawła II i jego pontyfikat.


Nowy skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

dodane przez: administrator

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:
Przewodnicząca: Adrianna Kwiatkowska 3a
Z-ca przewodniczącej: Dawid Kalinowski 3a
Sekretarz: Julia Milczarek 3b
Skarbnik: Marek Sadkowski 2a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr inż. Krystyna Syta
mgr Małgorzata Majewska


Mister Szkoły 2017/2018

dodane przez: administrator

29 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Każdy z chłopców dostał 
w tym dniu coś słodkiego.

Misterem Szkoły 2017/2018 został 
Paweł Dupczyk z klasy 3a.

Gratulujemy!!!


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

dodane przez: administrator

4 września uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta w Kościele w Promnie. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły. Niestety, w tym roku, nasze grono pomniejszyło się o uczniów klas 1 gimnazjum.
Po wejściu sztandaru szkolnego został odśpiewany hymn. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Beata Łapot, która powitała wszystkich uczniów i nauczycieli. Poinformowała uczniów o zasadach bezpieczeństwa w szkole, a także życzyła wielu sukcesów, wiedzy i umiejętności. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, koleżankami i kolegami, aby rozpocząć nowy rok szkolny.

Zosia Makulska


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

dodane przez: administrator

Uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego 2017/2018
odbędzie się
dnia 4 września 2017r.
na hali sportowej
o godz. 9.00


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

dodane przez: administrator

KLASY 2 i 3

Religia: Seria: W drodze do Emaus
Podręcznik - "Jezus uczy i zbawia" + zeszyt ucznia, Wydawnictwo: WAM

Pozostałe podręczniki zamawiane są przez szkołę i są bezpłatne dla uczniów.


Nasza szkoła - „Dobrze zaPROJEKTowaną” szkołą 2016

dodane przez: administrator

W październiku nasza szkoła wzięła udział w szóstej edycji konkursu „Projekt z klasą”, organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era, zgłaszając projekt „Zanurzmy się w tradycję”, którego opiekunem jest p. Krystyna Syta. Realizacja projektu edukacyjnego to doskonała metoda na aktywizację uczniów, rozwijanie pasji i wspieranie talentów, to metoda, która kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpracę, planowanie, odpowiedzialność).
Wydawnictwo przyznaje uczestnikom konkursu honorowy tytuł „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła”. W styczniu nasza szkoła znalazła się w gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów. Otrzymaliśmy certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła" za wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych oraz uzyskaliśmy też swoje miejsce na mapie
„Dobrze zaPROJEKTowanej edukacji” http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa6/projekty.html

mgr inż. Krystyna Syta


Szkoła Odkrywców Talentów

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że  nasza szkoła znalazła się w gronie szkół, którym Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznał tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci 
i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem systematycznej pracy szkoły z uczniami.

Nasza szkoła znalazła się na ogólnopolskiej MAPIE SZKÓŁ ODKRYWANIA TALENTÓW."Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się uczyć."
Jan Paweł II


KONTAKT

 

PATRON SZKOŁY

 

O SZKOLE

  

PLAN LEKCJI

 

SPONSORZY

 

KALENDARZ 2017/2018

 

POSIADAMY SPRZĘT

 
Copyright © 2006 by Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie
mail: gimnazjum-adamow5@wp.pl mail: administrator